struna tražilica

image shadow

rovovsko ratovanje

ratovanje u kojemu nijedna strana nema odlučujuću nadmoć te svaka strana osjeća potrebu ukopavanja radi zaštite

sigurnosne i obrambene znanosti

ruborezač

cilindrično zrno sa zaravnjenim vrhom namijenjeno za streljačka natjecanja

sigurnosne i obrambene znanosti

ručka zabravljivača

dio zabravljivača koji omogućava rukovanje zabravljivačem

sigurnosne i obrambene znanosti

rukopis

karakterističan način vođenja pisaćega sredstva u pisanju rukom

sigurnosne i obrambene znanosti

rutenijev tetroksid

kemijski spoj u tekućemu stanju na sobnoj temperaturi koji u reakciji s mastima iz traga papilarnih linija prelazi u spoj rutenijev dioksid, pri čemu boji trag papilarnih linija smeđocrnom bojom

kemija