struna tražilica

image shadow

arborizacija

prošaranost kože kao posljedica udara groma

kliničke medicinske znanosti

ardroks

boja kojom se boje tragovi papilarnih linija prethodno izloženi cijanoakrilatnim parama koja fluorescira pod ultraljubičastim svjetlom

kemija

argentinska hemoragijska vrućica

zarazna bolest prouzročena virusom Junin

sigurnosne i obrambene znanosti

argentorat

aluminijski daktiloskopski prašak svjetlosive boje

sigurnosne i obrambene znanosti

arhiva

zbirka dokumenata i zapisa sustavno pohranjenih na određeni rok

sigurnosne i obrambene znanosti

arhiviranje

pohrana podataka koja omogućuje dugoročnu dostupnost i pristup podatcima

sigurnosne i obrambene znanosti

arhivska kopija

kopija podataka spremljena na medij koji omogućuje dugoročnu pohranu

sigurnosne i obrambene znanosti

arhivska slika

slika spremljena na medij koji omogućuje dugoročnu pohranu

sigurnosne i obrambene znanosti

arista

čekinjasta izraslina na trećemu dijelu ticala

biologija

arkada

povezivanje slova u pisanju koje sliči arhitektonskoj arkadi pa se luk nalazi na vrhu, a otvoreni dio na dnu

sigurnosne i obrambene znanosti