struna tražilica

image shadow

apstinencijska kriza

psihičke i fizičke reakcije koje se pojavljuju kad osoba prestane rabiti sredstva o kojima je ovisna

kliničke medicinske znanosti

apstinent

osoba koja se suzdržava od konzumiranja sredstava ovisnosti

kliničke medicinske znanosti

apstraktno mišljenje

mišljenje kojim se obrađuju sadržaji i ideje smješteni izvan fizičkoga prostora

kliničke medicinske znanosti

arborizacija

prošaranost kože kao posljedica udara groma

kliničke medicinske znanosti

ardroks

boja kojom se boje tragovi papilarnih linija prethodno izloženi cijanoakrilatnim parama koja fluorescira pod ultraljubičastim svjetlom

kemija

argentinska hemoragijska vrućica

zarazna bolest prouzročena virusom Junin

sigurnosne i obrambene znanosti

argentorat

aluminijski daktiloskopski prašak svjetlosive boje

sigurnosne i obrambene znanosti

arhiva

zbirka dokumenata i zapisa sustavno pohranjenih na određeni rok

sigurnosne i obrambene znanosti

arhiviranje

pohrana podataka koja omogućuje dugoročnu dostupnost i pristup podatcima

sigurnosne i obrambene znanosti

arhivska kopija

kopija podataka spremljena na medij koji omogućuje dugoročnu pohranu

sigurnosne i obrambene znanosti