struna tražilica

image shadow

čeona pukotina

pukotina koja je vidljiva na čeonoj površini piljene građe

drvna tehnologija

čeono glodanje

glodanje pri kojemu se čestice drva odvajaju oštricama na čelu alata

drvna tehnologija

čeparica

glodalica kojom se najmanje jednim prolazom alata izrađuje vezni element čep

drvna tehnologija

četinjača

vrsta drveća iz odjelka Pinophyta odnosno Gymnospermae, pododjelka Coniferophytina i razreda Pinatae

drvna tehnologija

četkarica

stroj za obradbu drva četkanjem

drvna tehnologija

četverostrana blanjalica

blanjalica kojom se u jednome prolazu poravnavanjem četiriju površina drvnoga elementa ostvaruje njihova međusobna pravokutnost

drvna tehnologija

članak traheje

pojedinačna stanica s perforiranim završnim stijenkama za provodnju vode u drvu

drvna tehnologija

čvrsti dosjed

dosjed u kojemu jedan oblikovni dio zadire u drugi

drvna tehnologija

čvrsto biogorivo

biogorivo u čvrstome agregatnom stanju

drvna tehnologija

čvrsto ostakljeni prozor

prozor na kojemu je staklena jedinica ugrađena izravno u doprozornik

drvna tehnologija