struna tražilica

image shadow

auspicij

predviđanje volje bogova motrenjem i tumačenjem leta ptica

arheologija