struna tražilica

image shadow

prenalterol

beta1-selektivni agonist koji povisuje minutni volumen uz manju refleksnu tahikardiju

temeljne medicinske znanosti

pretkliničko ispitivanje lijeka

ispitivanje biološke aktivnosti i toksičnosti potencijalnoga novog lijeka ili kombinacije lijekova koje se provodi na izoliranim stanicama, tkivima ili organima te na pokusnim životinjama

temeljne medicinske znanosti

pričuvni receptor

receptor koji najveći mogući odgovor postiže koncentracijom agonista koja ne zauzima sve raspoložive receptore

temeljne medicinske znanosti

prijenosnik biogenih amina

bjelančevina koja uklanja neurotransmitere iz sinapsnoga rascjepa i vraća ih u živčani završetak

temeljne medicinske znanosti

prijenosnik združen s mjehurićima

bjelančevina koja pohranjuje acetilkolin sintetiziran u citoplazmi u presinapsne mjehuriće

temeljne medicinske znanosti

primjena infiltracijom

primjena lijeka injekcijom pri kojoj tekućina s mjesta primjene prelazi u ciljno tkivo

temeljne medicinske znanosti

prividni volumen

volumen dobiven usporedbom volumena raspodjele lijeka s određenim stvarnim volumenom u tijelu

temeljne medicinske znanosti

prividni volumen raspodjele

volumen koji odražava ravnotežu između vezanja lijeka u tkivima i vezanja za proteine u krvnoj plazmi

temeljne medicinske znanosti

probitak

vrijednost koja mjeri zadovoljstvo pojedinca dobivenom zdravstvenom uslugom

temeljne medicinske znanosti

prokinetik

lijek koji selektivno stimulira crijevnu motoričku funkciju

temeljne medicinske znanosti