struna tražilica

image shadow

ireverzibilni antagonist

antagonist koji se trajno veže na receptor i time ga deaktivira

temeljne medicinske znanosti

ireverzibilni inhibitor kolinesteraze

inhibitor kolinesteraze koji dugotrajno onemogućuje djelovanje acetilkolinesteraze

temeljne medicinske znanosti

irigat za mokraćni mjehur

tekući sterilni pripravak koji se sastoji od vodene otopine kojom se ispire mokraćni mjehur

temeljne medicinske znanosti

irigat za želudac

tekući sterilni pripravak koji se sastoji od vodene otopine kojom se ispire želudac

temeljne medicinske znanosti

ispitanik

osoba koja sudjeluje u kliničkome ispitivanju lijeka

temeljne medicinske znanosti

ispitivanje lijeka nakon stavljanja u promet

ispitivanje koje se provodi pod uvjetima iz sažetka opisa svojstava lijeka, uvjetima koji su postavljeni pri davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili pod uobičajenim načinom uporabe lijeka

temeljne medicinske znanosti

ispitivanje osjetljivosti

in vitro metoda utvrđivanja osjetljivosti bakterija na antimikrobne lijekove uskoga spektra i niske toksičnosti kojom se određuju minimalna inhibicijska koncentracija i minimalna baktericidna koncentracija

temeljne medicinske znanosti

ispitivanje sigurnosti primjene lijeka nakon stavljanja u promet

ispitivanje koje se provodi radi ocjene sigurnosti primjene lijeka kojemu je dano odobrenje za stavljanje u promet

temeljne medicinske znanosti

ispitivanje toksičnosti lijeka

dio procesa razvoja novoga lijeka ili kombinacije lijekova u kojemu se ispituje njegova toksičnost i sigurnost

temeljne medicinske znanosti

izoenzimi

enzimi različite kemijske strukture koji kataliziraju istu biokemijsku reakciju

temeljne medicinske znanosti