struna tražilica

image shadow

prag značajnosti

granična vrijednost s obzirom na koju se određuje hoće li se odbaciti hipoteza ispitana statističkim testom

matematika

pravilo učenja

formula koja se primjenjuje za prilagođivanje težinskih koeficijenata među neuronima

matematika

pretraživanje u kvadrantu i oktantu

pretraživanje krigiranjem unutar elipsoida podijeljenoga na četiri ili osam jednakih sektora

matematika

radijus pretraživanja

radijus kruga oko mjesta procjene unutar kojega se uzimaju mjereni podatci

matematika

realizacija

procjena dobivena simulacijom

matematika

regionalizirana varijabla

varijabla koja opisuje neku prirodnu pojavu u nekom prostoru određenu jasnom strukturom

matematika

relativni variogram

variogram u kojemu je standardna variogramska vrijednost za svaki korak podijeljena kvadratom srednje vrijednosti uzoraka koji se upotrebljavaju u tome koraku

matematika

rizik

stupanj spremnosti da se uloži neka vrijednost u očekivanu dobit

ekonomija

semivariogram

variogram u kojemu cijeli matematički izraz krati brojem 2

matematika

sferni model

teorijski variogramski model izražen jednadžbom ###\gamma\left ( h \right )=C\left [ \left ( \frac{3h}{2a} \right )-\left ( \frac{h^{3}}{2a^{3}} \right ) \right ]###, ako je ###h\leq a###; odnosno ###\gamma\left ( h \right )=C###, ako je h> a

matematika