struna tražilica

image shadow

prirodni odljevak mozga

odljevak unutrašnjosti lubanjske šupljine nastao njezinim ispunjavanjem sedimentom koji se s vremenom okamenio

etnologija i antropologija

pritisak

lomljenje pritiskivanjem pritiskača na rub objekta od kojega se odlama

arheologija

pritiskač

oruđe s vrhom od roga, kosti ili metala kojim se pritišće po rubu objekta da bi se odlomio komad

arheologija

privjesak

mala izrađevina od kosti, roga, bjelokosti ili zuba s rupom ili kanalićem za vješanje

arheologija

prizmasta jezgra za pločice

cilindrična jezgra s tragovima pločica koje su odlamane samo u jednome smjeru

arheologija

prizmasta jezgra za sječiva

cilindrična jezgra s tragovima sječiva koja su odlamana samo u jednome smjeru

arheologija

prizmolika jezgra za pločice

cilindrična jezgra s tragovima pločica koje su odlamane u dvama nasuprotnim smjerovima

arheologija

prizmolika jezgra za sječiva

cilindrična jezgra s tragovima sječiva koja su odlamana u dvama nasuprotnim smjerovima

arheologija

probušena palica

gornjopaleolitička izrađevina od roga koja uz jedan kraj ima izbušenu veliku rupu

arheologija

procesi formiranja arheoloških nalazišta

prirodni procesi ili oni nastali djelovanjem čovjeka koji su doveli do stvaranja arheoloških nalazišta

arheologija