struna tražilica

image shadow

datiranje uran-torijem

metoda datiranja temeljena na vremenu poluraspada radioaktivnih izotopa U-238 i Th-230

arheologija

dedukcija

izvođenje zaključaka o pojedinačnim pojavama na temelju unaprijed definiranih općih zakonitosti

kognitivna znanost

degeneracija

teorija o trajnome moralnom i tehnološkom padu čovječanstva od prvotnoga uzvišenog i nevinog stanja

arheologija

demička difuzija

model migracije koji uključuje širenje određene populacije u novo područje pri čemu ona može zauzeti prostor prijašnje populacije ili se s njome pomiješati

arheologija

dendrokronologija

metoda određivanja starosti mjerenjem dinamike rasta godova na drvetu

arheologija

diedrično dubilo

dubilo kod kojega je radni dljetasti rub presjecište dviju ili više ploha dubila koje su tragovi ivera dubila odlomljenih radi postizanja dljetasta ruba

arheologija

diedrično koso dubilo

diedrično dubilo kod kojega je radni rub presjecište dviju ili više ploha koje su u odnosu na os dubila nesimetrične te su na jednome bočnom rubu ukošenije na os dubila od plohe drugoga bočnog ruba

arheologija

diedrično kutno dubilo

dubilo kod kojega je najmanje jedna ploha usporedna s morfološkom osi oruđa, dok je druga okomita ili blago kosa na nju

arheologija

diedrično srednje dubilo

diedrično dubilo kod kojega je radni rub presjecište dviju ili više ploha koje su simetrične u odnosu na os dubila

arheologija

dijagnostička izrađevina

izrađevina koja je karakeristična za određeno razdoblje

arheologija