struna tražilica

image shadow

binarni logaritam

logaritam s bazom 2

matematika

binarni sustav

položajni brojevni sustav s brojevnom osnovom 2

matematika

binarno stablo

usmjereno stablo u kojemu za svaki vrh postoje najviše dva brida kojima je taj vrh početna točka

matematika

binom

polinom sastavljen od zbroja dvaju monoma

matematika

binomna slučajna varijabla

diskretna slučajna varijabla $X$ koja poprima vrijednosti $0$, $1$,..., $n$ s vjerojatnostima $P( X = k ) = {n\choose k} p^k (1 - p)^{n - k}$, $k\in \{0,1,\ldots, n\}$, pri čemu su prirodni broj $n$ i realni broj $p \in (0,1)$ parametri razdiobe

matematika

binomni koeficijent

broj oblika $\frac{n!}{k! (n-k)!}$ za određene prirodne brojeve $n$ i $k$, pri čemu $k$ može biti i nula

matematika

binomni red

red $\sum_{n=0}^\infty \frac{s(s-1)\cdots (s-n+1)}{n!} x^s y^{n-s}$ u dvjema varijablama $x,y$ za zadani kompleksni broj $s$

matematika

binomni teorem

teorem prema kojemu je za prirodni broj $n$ i dvije komutirajuće varijable $x$, $y$ $n$-ta potencija binoma $x+y$ jednaka zbroju $\sum_{k=0}^n \frac{n!}{k! (n-k)!} x^k y^{n-k}$

matematika

bokocrt

okomita projekcija na bokocrtnu ravninu

matematika

bokocrtna ravnina

bočna ravnina na koju se projicira

matematika