struna tražilica

image shadow

stvarni rad

teorijski rad umanjen za gubitke

strojarstvo

stvarni tlak

tlak koji postoji na određenome mjestu u određeno vrijeme

strojarstvo

suhi plin

plin ili plinska smjesa koji ne sadržavaju vodenu paru i/ili u kojima su svi sastojci na tlaku višemu od tlaka zasićenja na danoj temperaturi

strojarstvo

sustav upravljanja procesom

sustav praćenja procesa i njegova regulacija na temelju unaprijed postavljenih parametara

strojarstvo

sustav za prijenos snage

sustav koji prenosi energiju od pogonskoga motora do radnoga stroja

strojarstvo

sustav za prijenos snage fluidom

razmještaj međusobno povezanih sastavnica koje služe za prijenos snage fluidom

strojarstvo

sušač

uređaj za uklanjanje vlage

strojarstvo

sušač zraka

sušač za smanjivanje vlage u stlačenome zraku

strojarstvo

sušenje zraka tlačenjem

sušenje zraka tako da se prvo tlači na viši tlak, hlađenjem i odvođenjem kondenzirane vodene pare te na kraju ekspanzijom na potrebni tlak

strojarstvo

suženje

smanjenje površine poprečnoga presjeka prolaza koje prouzročuje pad tlaka

strojarstvo