struna tražilica

image shadow

dinamička viskoznost

sila potrebna za pokretanje sloja fluida površine jednoga kvadratnog metra i debljine jednoga metra brzinom od jednoga metra u sekundi

strojarstvo

dinamički gubitci

gubitci zbog trenja na stijenkama, unutarnjega trenja u fluidu te promjene smjera strujenja

strojarstvo

dinamički kompresor

kompresor u kojemu se zrak ili plin komprimiraju mehaničkim sudaranjem s rotirajućim krilima ili rotorom pri čemu se kinetička energija pretvara u energiju tlaka

strojarstvo

dinamičko ponašanje

ponašanje kojim se opisuje kako regulacijski sustav ili njegova sastavnica reagiraju na ulazni signal tijekom vremena

strojarstvo

diskretni korak

korak čije su vrijednosti konačne ili prebrojive

strojarstvo

dobava kompresora

obujam istisnutoga plina u jedinici vremena

strojarstvo

dobavni protok

protok proizveden pri dovedenoj snazi

strojarstvo

dobavni tlak

tlak koji proizvodi izvor energije

strojarstvo

dobavni vod

vod kojim se radna tekućina dovodi u uređaj

strojarstvo

dodatni priključak

pomoćni priključak na sastavnici ili cjevovodu za dobavu fluida ili mjerenja

strojarstvo