struna tražilica

image shadow

pozitivizam

pristup koji antropologiju shvaća kao znanost koja traga za objektivnim znanjem prikupljanjem činjenica i formulacijom zakonitosti pojava

etnologija i antropologija

pozitivna uljudnost

strategija uljudnosti koja se temelji na izravnome pokazivanju solidarnosti među sugovornicima u društvenome međudjelovanju

etnologija i antropologija

pragmatika

proučavanje načina jezične uporabe i njezina djelovanja na društveni kontekst

etnologija i antropologija

prajezik

potvrđeni ili pretpostavljeni predak jednoga poznatog jezika ili više njih

filologija

praksa

provedba ljudskih misli u djelo

etnologija i antropologija

pravna antropologija

grana antropologije koja proučava vezu između društva, kulture, prava i zakona

etnologija i antropologija

pravni pluralizam

više različitih formalnih ili manje formalnih sustava kojima ljudi nastoje ostvariti pravdu u istim sociokulturnim uvjetima

interdisciplinarne društvene znanosti

praxis

praktično djelovanje usmjereno prema nekoj korjenitoj promjeni

etnologija i antropologija

prazna ploča

teorija prema kojoj se ljudi rađaju bez ikakva mentalnog sadržaja i sve znanje stječu učenjem

etnologija i antropologija

prazni označilac

središnji označilac diskursa bez značenja koji oko sebe okuplja niz različitih diskursnih elemenata i artikulacijom ih povezuje u diskurznu formaciju

interdisciplinarne društvene znanosti