struna tražilica

image shadow

molekulna evolucija

promjene koje se tijekom vremena događaju u DNK-u

etnologija i antropologija

molekulni biljeg

polimorfni slijed DNK-a koji potječe od jednoga lokusa

etnologija i antropologija

molekulni sat

pretpostavka da se evolucija sljedova DNK-a odvija po dovoljno stalnoj stopi da je moguće utvrditi vrijeme njihova razdvajanja od zajedničkoga pretka

etnologija i antropologija

monogamija

bračna zajednica dviju osoba

etnologija i antropologija

monogeneza

teorija o zajedničkome podrijetlu svih ljudi

etnologija i antropologija

monogenska svojstva

svojstva koja nastaju pod utjecajem alela na samo jednome genskom lokusu

biologija

monoteizam

vjerovanje u jedno božanstvo

etnologija i antropologija

moralna ekonomija

ekonomski pristup životu u kojemu su ideali društvene pravednosti važniji od želje za osobnom dobiti

etnologija i antropologija

morfologija organizma

oblik i građa tijela organizama

biologija

motorička teorija o razvoju jezika

teorija prema kojoj su se složene semantičke, sintaktičke i fonetske jezične strukture razvile iz već postojećega motoričkog sustava u ljudskome mozgu

etnologija i antropologija