struna tražilica

image shadow

država

organizirana politička jedinica s teritorijalnim suverenitetom i specijaliziranim tijelima vlasti koja imaju monopol nad legitimnom uporabom sile

etnologija i antropologija

država nacija

država s kulturno homogenom populacijom koju povezuje zajednička nacionalna prošlost

politologija

državljanstvo

složen skup praksa koje čine odnos države i građana na različitim razinama političke organizacije

etnologija i antropologija

duolokalnost

naseljavanje u kojemu i muž i žena ostaju živjeti sa svojom obitelji nakon sklapanja braka

etnologija i antropologija

duša

nematerijalni dio ljudskoga bića

etnologija i antropologija

dvojna organizacija

podjela društva na dvije skupine na temelju podrijetla

etnologija i antropologija

dvonoštvo

sposobnost kretanja na dvjema nogama

etnologija i antropologija

dvostruka artikulacija

obilježje ljudskoga jezika koje omogućuje njegovu strukturnu raščlambu na dvije apstraktne razine

etnologija i antropologija

dvostruko podrijetlo

sustav srodstva u kojemu osoba podrijetlom pripada i očevoj i majčinoj rodbinskoj skupini

etnologija i antropologija