struna tražilica

image shadow

ustaljena brzina permeacije

stalna brzina permeacije koja se ostvari nakon proboja kad je dodir s kemikalijom neprekidan i kad sve sile koje utječu na permeaciju dosegnu stanje ravnoteže

terminološke norme

ustroj organizacije

raspoređivanje odgovornosti, ovlasti i odnosa među ljudima

terminološke norme

ušće čahure

zaprešani kraj detonatora koji pouzdano drži upaljač ili osigurava i brtvi udarnu cjevčicu ili priključne vodiče električnog detonatora

terminološke norme

utikač

dio koji je projektiran da čini spoj i da se učvrsti u utičnici

terminološke norme

utjecaj smetnja na mjernu točnost

razlika između izmjerenih vrijednosti u prisutnosti i u odsutnosti utjecaja smetnja

terminološke norme

utvrđeni zahtjev

iskazana potreba ili očekivanje

terminološke norme

uzajamnost

odnos između dviju strana u kojemu obje strane imaju ista prava i obveze jedna prema drugoj

terminološke norme

uzdah

namjerno povećanje dopremljenog volumena tijekom jednog ili više udisaja

terminološke norme

uzgonsko pomagalo za plivanje

odjevni predmet ili naprava koja kad se pravilno obuče ili drži, i koristi u vodi pod stalnim nadzorom, omogućuje uzgon potreban da se nauči kretanje kroz vodu, pomaže pri učenju plivanja ili poboljšava plivačke pokrete

terminološke norme

uzorak zraka

rezultat postupka uzorkovanja zraka

terminološke norme