struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

povlačenje

poništenje iskaza o sukladnosti

terminološke norme

povrat

svaki postupak određen u dodatku II B [91/156/EEC]

terminološke norme

povrat energije

djelatnost upotrebe gorivoga otpada kao sredstva za proizvodnju energije izravnim spaljivanjem uz povrat topline

terminološke norme

povratna ambalaža

ambalaža za koju postoji posebni sustav skupljanja, ne nužno i za ponovnu uporabu

terminološke norme

povratna opruga

sastavni dio ili dijelovi koji drže u dodiru podizač s vanjskim pogonskim dijelovima i vraćaju klip na početak njegova hoda odnosno stapaja

terminološke norme

povratno istjecanje

gorivo koje istječe kroz zračnost između igle i tijela sapnice

terminološke norme

povratno zračenje

udio raspršenog rendgenskog zračenja ili gama-zračenja koji se emitira pod kutom većim od 90° u odnosu na smjer upadnih zraka

terminološke norme

površina brtvljenja

površina na koju naliježe ubrizgač tvoreći plinonepropusnu brtvu s motorom

terminološke norme

površina brtvljenja

dodirna površina koja tvori visokotlačnu brtvu između sklopa visokotlačnoga cjevovoda za ubrizgavanje goriva i ženskoga stošca krajnjega priključka na koji je on spojen

terminološke norme

površina tlačenja

površine tijela sapnice, tijela držača sapnice i prilagodne ploče, kad se primjenjuje, koje se drže zajedno jedna nasuprot drugoj u sklopljenom ubrizgaču i koje tvore nepropusnu brtvu za gorivo

terminološke norme