struna tražilica

image shadow

državna potpora za brodogradnju

državna potpora koja se dodjeljuje brodogradilištima, povezanim osobama, brodovlasnicima i trećima osobama, izravno ili neizravno, za gradnju, popravak ili preuređenje brodova

pravo

državna potpora za istraživanje, razvoj i inovacije

državna potpora za provedbu istraživanja, tehnološkoga razvoja i demonstracijskih programa, promicanje suradnje s poduzetnicima i između poduzetnika, istraživačkih centara i visokoškolskih ustanova te promicanje suradnje između Unije, trećih zemalja i međunarodnih organizacija u području istraživanja, tehnološkoga razvoja i demonstracijskih aktivnosti

pravo

državna potpora za novoosnovane male poduzetnike

državna potpora za male poduzetnike u ranim fazama razvoja u regijama za koje su predviđene potpore

pravo

državna potpora za restrukturiranje

državna potpora koja se dodjeljuje nakon što se izradi i provede plan restrukturiranja ili likvidacije za koji je zatražena potpora

pravo

državna potpora za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama

državna potpora povratnoga karaktera koja je vremenski ograničena i čiji je primarni cilj osigurati održavanje poduzetnika u teškoćama dok se ne pripremi plan restrukturiranja ili likvidacije

pravo

državna potpora za zapošljavanje

državna potpora koja ima pozitivan učinak na zapošljavanje uključujući potporu za otvaranje novih radnih mjesta i očuvanje radnih mjesta, potporu koja se dodjeljuje za promjenu ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovore o radu na neodređeno vrijeme, potporu za zapošljavanje osoba koje se teže zapošljavaju i osoba s invaliditetom

pravo

državna potpora za zatvaranje

državna potpora za namirenje troškova povezanih s potpunim ili djelomičnim zatvaranjem poslovanja

pravo

državni dug

ukupni bruto dug po nominalnoj vrijednosti koji je nepodmiren krajem godine i konsolidiran između i unutar sektora opće države

pravo

državno jamstvo

jamstvo koje daje država, a koje je povezano sa zajmom ili drugom financijskom obvezom koju zajmoprimac ugovara sa zajmodavcem i koje može biti dodijeljeno kao pojedinačno jamstvo ili unutar programa jamstava

pravo

dugoročna održivost

uspješnost poslovanja društva s dugoročnom perspektivom i u kontinuitetu

pravo