struna tražilica

image shadow

krivulja stišljivosti

zapis razvoja koeficijenta pora ili relativne deformacije s porastom opterećenja, dobiven ispitivanjem tla u edometru

građevinarstvo

krivulja trajanja

grafički prikaz trajanja vodostaja ili protoka

građevinarstvo

krivulja učestalosti

krivulja koja prikazuje odnos moguće vrijednosti neke varijable

građevinarstvo

križanje

međusobno presijecanje prometnih tokova

građevinarstvo

križište

konstrukcija gornjega ustroja željezničke pruge koja omogućuje križanje dvaju kolosijeka, ali ne i prijelaz željezničkih vozila s jednoga kolosijeka na drugi

građevinarstvo

križnoarmirana ploča

armiranobetonska ploča koja prenosi opterećenje u dva međusobno okomita smjera

građevinarstvo

kronometraža

mjerenje trajanja radnih operacija s pomoću kronometra

građevinarstvo

krovni vezač

glavni nosač krova koji preuzima sva opterećenja od pokrova, rogova i podrožnica i prenosi ih na potpore

građevinarstvo

krovopokrivački radovi

pokrivanje krovnih ploha odgovarajućim pokrovom radi zaštite zgrada od vanjskih utjecaja u određenim klimatskim i atmosferskim uvjetima

građevinarstvo

kruna ceste

dio poprečnoga presjeka ceste koji obuhvaća sve prometne i rubne trakove, bankinu, bermu i rigole te je neposredno ovisan o kategoriji ceste, stupnju ograničenja, projektnoj brzini i željenoj kvaliteti prometnoga toka

građevinarstvo