struna tražilica

image shadow

crpni spremnik

spremnik postavljen uz strojarnicu crpne postaje iz koje se usisava tekućina za potiskivanje crpkom

građevinarstvo

čavljeno tlo

tlo ojačano umetanjem vitkih čeličnih elemenata

građevinarstvo

čeličana

tvornica ili tvornički pogon u kojemu se odgovarajućim postupcima u visokim pećima iz željezne rudače proizvodi čelik

građevinarstvo

čelična greda

greda sastavljena od barem jednoga valjanog čeličnog lima ili nosača spojenih zavarivanjem ili zakivanjem

građevinarstvo

čelične konstrukcije

građevne konstrukcije izgrađene od čelika koje se primjenjuju u visokogradnji, mostogradnji, industriji, za stupove i tornjeve te u hidrotehnici

građevinarstvo

čelik za prednapinjanje

visokovrijedni čelik koji se upotrebljava za prednapeti beton

građevinarstvo

čisto svijanje

stanje opterećenoga štapa pri kojemu se u poprečnome presjeku pojavljuje samo moment svijanja

građevinarstvo

čišćenje otpadnih voda

obradba otpadnih voda mehaničkim, fizičko-kemijskim ili biološkim procesima

građevinarstvo

čišćenje vode za piće

postupak poboljšanja kvalitete prirodne vode za vodoopskrbu stanovnika i industrije

građevinarstvo

čvorni lim

spojni element koji služi za prijenos sila iz štapova ispune u pojasne štapove čelične rešetke

građevinarstvo