struna tražilica

image shadow

esterska plastika

plastika s većinskim udjelom opetovanih jedinica esterskoga tipa u polimernim lancima ili kopolimeri koji u makromolekulnom lancu sadržavaju većinski maseni udio opetovanih strukturnih jedinica esterskoga tipa

kemijsko inženjerstvo

etil-celuloza

derivat celuloze u kojemu su određene hidroksilne skupine na opetovanim jedinicama glukoze pretvorene u etil-eterske skupine

kemijsko inženjerstvo

faktis

čvrsta tvar koja olakšava rukovanje neumreženim kaučukovim smjesama, omogućuje dobro dispergiranje punila i ostalih dodataka, poboljšava apsorptivnost, snižava viskoznost i poboljšava preradljivost te čvrstoću kaučukove smjese

kemijsko inženjerstvo

faktor dielektričnih gubitaka

gubitci u dielektriku pri periodično promjenljivome polju

kemijsko inženjerstvo

faktor stlačivanja

omjer obujma tvari koja se stavlja u kalup i obujma proizvoda nakon vađenja iz kalupa

kemijsko inženjerstvo

faktor trenja

omjer sile trenja i sile kojom tijelo djeluje na podlogu

kemijsko inženjerstvo

fenol-formaldehidna smola

smola načinjena polikondenzacijom fenola i formaldehida

kemijsko inženjerstvo

film

beskonačni trak određene širine i male debljine

kemijsko inženjerstvo

fleksibilni

koji se lagano preklapa, pregiba, uvija i svija

kemijsko inženjerstvo

flokulant

tvar koja se dodaje lateksu da izazove flokulaciju

kemijsko inženjerstvo