struna tražilica

image shadow

deformacija

relativna promjena duljine ili kuta u opterećenome čvrstom tijelu

temeljne tehničke znanosti

desna strana

desni dio broda, u strojarnici i po boku broda gledano od krme prema pramcu u smjeru vožnje

strojarstvo

desnokretan

koji se okreće u smjeru kazaljke sata

strojarstvo

destilator

uređaj za pretvaranje morske vode u destiliranu

strojarstvo

destilirana voda

voda koja ne sadržava otopljene čvrste tvari

strojarstvo

detektor

uređaj kojim se otkriva postojanje ili promjena kakve pojave ili mjerljive veličine

strojarstvo

detektor dima

sustav koji otkriva dim i dojavljuje mogućnost ili pojavu požara

strojarstvo

Dieselov proces

termodinamički proces koji prati tlak i obujam izgarajuće komore u dizelskome motoru

strojarstvo

dijafragma

donja stijenka plašta cilindra koja sprečava da nečistoće uđu u prostor ispod stapa

strojarstvo

dilatacijski spoj

spoj koji preuzima toplinska rastezanja i vibracije cjevovoda

strojarstvo