struna tražilica

image shadow

premaz s teksturom

premazni materijal koji nakon sušenja ima jednoličnu hrapavu površinu

kemijsko inženjerstvo

premaz za nanošenje kroz zavjesu

premazni materijal koji se primijenjuje u postupku nanošenja kroz zavjesu

kemijsko inženjerstvo

premaz za nanošenje na vrpcu

premazni materijal koji se primjenjuje tijekom kontinuiranoga nanošenja na vrpcu

kemijsko inženjerstvo

premazivost

svojstvo premaznoga materijala da prihvaća sljedeći premazni sloj bez štetnih posljedica

kemijsko inženjerstvo

premazni materijal

proizvod u tekućemu, pastoznu ili praškastu obliku koji, nanesen na podlogu, tvori sloj sa zaštitnim, ukrasnim i/ili drugim posebnim svojstvima

kemijsko inženjerstvo

premazni materijal s visokim udjelom čvrste tvari

premazni materijal u kojemu je udio čvrste tvari veći od 80 %

kemijsko inženjerstvo

premazni sustav

svi slojevi premaznoga materijala koji se nanose na podlogu

kemijsko inženjerstvo

prenapon

razlika između polariziranoga i ravnotežnoga potencijala polureakcije

kemijsko inženjerstvo

prepolarizacija

polarizacija konstrukcije veća od polarizacije koja se preporučuje za djelotvornu katodnu zaštitu

kemijsko inženjerstvo

prešpricavanje

dio špricanoga premaznoga materijala koji pada izvan površine na koju se nanosi

kemijsko inženjerstvo