struna tražilica

image shadow

korozijski umor

pucanje metalnoga predmeta prouzročeno korozijom ubrzanom izmjeničnim naprezanjem

kemijsko inženjerstvo

korozijsko ispitivanje

ispitivanje korozijske otpornosti metala, onečišćenja okoliša korozijskim produktima, djelotvornosti protukorozijske zaštite ili korozivnosti okoliša

kemijsko inženjerstvo

korozijsko ispitivanje u oponašanim uvjetima

korozijsko ispitivanje u oponašanim uporabnim uvjetima tehničkoga sustava

kemijsko inženjerstvo

korozijsko ispitivanje u radnim uvjetima

korozijsko ispitivanje tijekom rada tehničkoga sustava

kemijsko inženjerstvo

korozijsko oštećenje

oštećenje na metalnome predmetu prouzročeno korozijom

kemijsko inženjerstvo

korozijsko raspucavanje uz naprezanje

raspucavanje metalnoga materijala prouzročeno zajedničkim djelovanjem korozije i naprezanja

kemijsko inženjerstvo

korozivan

koji prozročuje koroziju

kemijsko inženjerstvo

korozivna tvar

tvar koja prouzročuje koroziju metala

kemijsko inženjerstvo

korozivni okoliš

okoliš koji sadržava jednu ili više korozivnih tvari

kemijsko inženjerstvo

korozivnost

svojstvo okoliša da prouzročuje koroziju metalnoga materijala

kemijsko inženjerstvo