struna tražilica

image shadow

tok zračenja

snaga odaslana, prenesena ili primljena elektromagnetskoga ili čestičnoga zračenja

interdisciplinarne prirodne znanosti

tokamak

termonuklearni reaktor u kojemu se s pomoću magnetskoga zrcala plazma čuva u omeđenu prostoru toroidnoga oblika

fizika

ton

zvuk određene frekvencije

fizika

tona

dopuštena izvansustavna jedinica za masu koja je tisuću puta veća od kilograma

fizika

topivi elementi

elementi koji međusobno mogu stvarati čvrste otopine ili spojeve

fizika

toplina

dio unutarnje energije tijela koji prelazi s jednoga tijela na drugo zbog razlike njihovih temperatura

fizika

toplinska crpka

uređaj koji djelujući na načelu hladnjaka uzima toplinu od tijela ili okoline niže temperature te je uz obavljanje rada predaje tijelu više temperature

fizika

toplinska ravnoteža

konačno stanje sustava koje nastupa nakon što se prijenosom topline između dvaju makroskopskih tijela različitih temperatura izjednače prosječne kinetičke energije molekula

fizika

toplinski izolator

materijal koji ne dopušta prijenos topline s jednoga tijela na drugo ili ga znatno smanjuje

fizika

toplinski kapacitet

omjer topline dovedene tijelu i povećanja temperature koju je toplina prouzročila

fizika