struna tražilica

image shadow

međudjelovanje dugoga dosega

međudjelovanje koje obuhvaća desetke i stotine međuatomskih razmaka u kristalu

fizika

međudjelovanje elektrona i fonona

međudjelovanje koje nastaje gibanjem elektrona kroz kristal

fizika

međudjelovanje spina i staze

doprinos kvantomehaničkoj energiji atoma ili atomske jezgre koji potječe od međudjelovanja spinskoga magnetskog momenta i orbitalnoga magnetskog momenta

fizika

međufazna granica

granica između kristalnih odnosno amorfnih faza u dvofaznome ili višefaznome uzorku

fizika

međumetalni

koji se odnosi na međumetalne spojeve, kemijske veze u tim spojevima, svojstva tih spojeva te pojave i procese povezane s njima

fizika

međumetalni spoj

kemijski spoj dvaju ili više elemenata metala

fizika

međumolekulski

koji se odnosi na međudjelovanje susjednih molekula

fizika

međumrežni razmak

razmak susjednih paralelnih ravnina iz danoga skupa mrežnih ravnina uzduž okomice na skup ravnina u kristalu

fizika

Međunarodni astronomski savez

strukovna udruga astronoma sa sjedištem u Parizu

fizika

Međunarodni sustav jedinica SI

međunarodni sustav jedinica čiji temelj čini sedam osnovnih jedinica, iz kojih se izvode brojne izvedene jedinice sustava SI

fizika