struna tražilica

image shadow

apsorpcijski rub rendgenskih zraka

nagli porast apsorpcije upadnih rendgenskih zraka u elementu kada energija upadnih zraka postane jednaka energiji karakterističnih rendgenskih zraka koje taj element zrači

fizika

Aragoov pokus

pokus s rotirajućom metalnom pločom i magnetskom iglom koji zorno ilustrira Lenzovo pravilo i pojavu vrtložnih struja

fizika

argonski miniluk

električni luk u argonu stabiliziran zidom

fizika

Arhimedov zakon

zakon koji s pomoću uzgona objašnjava plivanje tijela na površini fluida

fizika

Arhimedovo koloturje

jednostavno koloturje koje je sastavljeno od jednake količine pomičnih i nepomičnih kolotura

fizika

Aristotelova fizika

učenje grčkoga filozofa Aristotela o gibanju i silama koje je objavljeno uglavnom u njegovu djelu Fizika

fizika

aritmetički niz

niz brojeva u kojemu je razlika između dvaju susjednih članova stalna

matematika

asimptotska sloboda

svojstvo kvarkova da se ponašaju kao slobodne čestice na maloj međusobnoj udaljenosti

fizika

asteroidni pojas

područje između orbita Marsa i Jupitera ispunjeno malim tijelima Sunčeva sustava

fizika

astigmatizam

pogreška leće zbog različite zakrivljenosti u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini

fizika