struna tražilica

image shadow

molekulska spektrometrija

tehnika kemijske analize koja se temelji na energijskim promjenama u molekulama kao posljedica njihova međudjelovanja s elektromagnetskim zračenjem

kemija

molekulska vibracija

proces tijekom kojega se duljina veze produžuje i skraćuje

kemija

molekulski modeli

predočivanje strukture kemijskih spojeva trodimenzijskim prikazom

kemija

molekulsko prepoznavanje

svojstvo bioloških makromolekula da selektivno vežu neku drugu makromolekulu ili malu molekulu

kemija

molibden

kemijski element atomskoga broja 42, 5. periode i 6. skupine, gustoće 10,28 g/cm3, Mohsove tvrdoće 5,5, tališta na 2623 °C i vrelišta na 4639 °C

kemija

molozonidi

primarni produkti adicije ozona na dvostruku vezu ugljik-ugljik

kemija

monoacilgliceroli

esteri jedne hidroksilne skupine glicerola i jedne zasićene ili nezasićene masne kiseline

kemija

monodentatni ligandi

ioni ili molekule s jednim atomom koji daje elektrone i može se vezati sa središnjim metalnim ionom

kemija

monoheterociklički aromatski spojevi

ciklički aromatski spojevi koji sadržavaju jedan aromatski prsten u kojemu je najmanje jedan atom različit od ugljika

kemija

monomer

mala molekula koja spajanjem s istim ili različitim jednostavnim molekulama tvori makromolekulu

kemija