struna tražilica

image shadow

enedioli

kemijske vrste u kojima je jedna hidroksilna skupina vezana na svaki od dvaju alkenskih ugljikovih atoma

kemija

energija aktivacije

razlika entalpija reaktanata i prijelaznoga stanja u bilo kojemu stupnju reakcijskoga mehanizma

kemija

energijski razlučujuća rendgenska spektrometrija

elementna analiza uzorka preko karakterističnoga rendgenskog zračenja emitiranoga iz uzorka pod djelovanjem snopa zračenja ili čestica

kemija

enolati

soli tautomera aldehida ili ketona u kojima je anionski naboj delokaliziran preko kisika i ugljika

kemija

enoli

kemijske vrste u kojima je hidroksilna skupina vezana na jedan od dvaju alkenskih ugljikovih atoma

kemija

enoze

monosaharidi koji imaju dvostruku vezu ugljik-ugljik bilo gdje u glavnome lancu

kemija

entalpija

veličina kojom se kvantificira tok topline u sustav (trošenje topline) ili iz sustava (stvaranje topline) pri konstantnome tlaku

kemija

entropija

mjera toplinskoga sadržaja molekula kao funkcije stanja sustava

kemija

enzimi

specifična skupina bjelančevina koje sintetizira živa stanica i o kojima ovisi metabolizam

kemija

enzimoforeza

metoda kojom se analit nakon enzimske reakcije odjeljuje elektroforezom u kapilari

kemija