struna tražilica

image shadow

Europsko povjerenstvo nadležnih za službenu kartografiju

povjerenstvo upravitelja službenih nacionalnih agencija za kartografiju koje je djelovalo pod okriljem Vijeća Europe do 2000. godine

geodezija

faksimil karte

kopija stare karte umnožene tako da bude što vjernija izvorniku

geodezija

film

proziran list plastične folije s fotoslojem

geodezija

format DLG

format vektorskih podataka izvedenih iz karata koje izdaje US Geological Survey i srodnih izvora

geodezija

format karte

veličina lista karte izražena s pomoću duljine i širine u centimetrima

geodezija

fotocrtalo

rastersko crtalo visoke točnosti s razlučivošću većom od 750 točaka po inču ili 30 linija po milimetru

geodezija

fotokarta

karta sastavljena od redresiranih okomitih aerosnimaka jedinstvenoga mjerila, s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, opremljena imenima, kotama i podatcima izvan okvira, na kojoj je dio sadržaja dodatno istaknut kartografskim znakovima, a zemljišni oblici prikazani izohipsama

geodezija

fotomehanički postupak

umnožavanje koje se zasniva na sloju osjetljivome na svjetlo, osvjetljivanju toga sloja te kemijskim i fizikalnim procesima u njemu

geodezija

fotopapir

papir premazan slojem barita na koji je nanesen fotosloj

geodezija

fotoplan

list plana sastavljen od redresiranih okomitih aerosnimaka jedinstvenoga mjerila, s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, opremljen imenima, kotama i izvanokvirnim podatcima

geodezija