struna tražilica

image shadow

V-izvedba motora

zrakoplovni klipni motor čiji su cilindri smješteni u dvije ravnine pod kutom od 30° do 60°

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

V-rep

rep zrakoplova s dvjema repnim površinama simetrično postavljenima pod određenim kutom

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

valjak

manevar u zračnoj borbi pri kojemu se zrakoplov okrene za 360° oko svoje uzdužne osi

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

valjana dozvola kontrolora zračnoga prometa

isprava koja omogućuje imatelju dozvole kontrolora zračnoga prometa provođenje povlastica u okviru valjanih ovlaštenja na operativnim položajima ili sektorima

tehnologija prometa i transport

valjano ovlaštenje

ovlaštenje koje omogućuje kontroloru zračnoga prometa provođenje povlastica u skladu s posebnim ovlastima dozvole

tehnologija prometa i transport

valjanje

gibanje oko uzdužne osi letjelice

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

vanjska brzinska značajka

brzinska značajka koja pokazuje ovisnost djelotvornih pokazatelja rada motora o brzini vrtnje koljenastoga vratila pri potpuno otvorenoj zaklopki rasplinjača

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

vanjski marker

marker s elipsoidnim dijagramom vertikalnoga elektromagnetskog zračenja postavljen na udaljenosti od 7,2 km od praga uzletno-sletne staze ili između 6,5 i 11,1 km kada postoje topografska ili operativna ograničenja

tehnologija prometa i transport

variometar

barometarski brzinomjer vertikalne sastavnice brzine zrakoplova kroz zrak

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

variometar s trenutačnim prikazivanjem

variometar koji se služi osjetilom ubrzanja za smanjenje vremena kašnjenja u prikazivanju vertikalne sastavnice brzine zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika