struna tražilica

image shadow

sabirnik podataka

uređaj koji iz više ulaznih kanala usmjerava podatke u jedan izlazni kanal

tehnologija prometa i transport

samostalni nalet

nalet tijekom kojega je učenik pilot jedina osoba u zrakoplovu

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

samostalno preduzletno informiranje

internetski pristup zrakoplovnim informacijama i vrijedećim obavijestima za letače koje su pilotima potrebne prije uzlijetanja

tehnologija prometa i transport

savjetodavna usluga u zračnome prometu

usluga koja se pruža u zračnome prostoru u kojemu se ne provodi kontrola zračnoga prometa radi osiguranja maksimalnoga razdvajanja IFR letova

tehnologija prometa i transport

sedma zračna sloboda

pravo obavljanja komercijalnoga zračnog prometa između dviju država preko treće države, pri čemu nijedna od njih nije vlastita

tehnologija prometa i transport

segment leta

dio leta između uzlijetanja i bilo koje točke slijetanja zrakoplova

tehnologija prometa i transport

segment međuprilaženja

dio postupka instrumentnoga prilaženja od preletišta međuprilaženja do preletišta ili točke završnoga prilaženja

tehnologija prometa i transport

segment neuspjeloga prilaženja

dio postupka instrumentnoga prilaženja od točke neuspjeloga prilaženja ili točke ulaska na visinu odluke do preletišta neuspjeloga prilaženja na određenoj visini leta

tehnologija prometa i transport

segment početnoga prilaženja

dio postupka instrumentnoga prilaženja od preletišta početnoga prilaženja do preletišta međuprilaženja ili završnoga prilaženja

tehnologija prometa i transport

segment prilaženja

temeljni dio postupka instrumentnoga prilaženja

tehnologija prometa i transport