struna tražilica

image shadow

faktor bogatstva smjese

omjer stvarne količine zraka dovedene po 1 kg potrošena goriva i stehiometrijske količine zraka za izgaranje 1 kg goriva

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

faktor opterećenja

omjer sile uzgona i težine zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

far opasnosti

zrakoplovni far koji se upotrebljava za označivanje opasnosti za zračnu plovidbu

tehnologija prometa i transport

faza neizvjesnosti

situacija u kojoj postoji neizvjesnost glede sigurnosti zrakoplova i osoba u njemu

tehnologija prometa i transport

faza nevolje

situacija u kojoj postoji osnovana sumnja da zrakoplovu i osobama u njemu prijeti velika i neposredna opasnost ili da zrakoplovu treba pružiti neodgodivu pomoć

tehnologija prometa i transport

faza nužde

situacija u kojoj je sigurnost zrakoplova ugrožena

tehnologija prometa i transport

faza uzbune

situacija u kojoj postoji opasnost za sigurnost zrakoplova i osoba u njemu

tehnologija prometa i transport

fiksna zrakoplovna radiopostaja

radiopostaja koja je sastavni dio fiksne zrakoplovne veze

tehnologija prometa i transport

fiksna zrakoplovna veza

zrakoplovna telekomunikacijska veza između određenih točaka uspostavljena radi sigurnosti zračne plovidbe te redovita, učinkovita i ekonomična rada zrakoplovnih služba

tehnologija prometa i transport

fleksibilna uporaba zračnoga prostora

upravljanje zračnim prostorom koje polazi od načela da zračni prostor nije isključivo vojni ili civilni, nego je namijenjen različitim kategorijama korisnika

tehnologija prometa i transport