struna tražilica

image shadow

A-razred performansa zrakoplova

razred performansa zrakoplova kojemu pripadaju zrakoplovi s turbopropelernim pogonom s više od 9 putničkih sjedala ili s najvećom dopuštenom masom u uzlijetanju većom od 5700 kg te svi višemotorni zrakoplovi s turbomlaznim pogonom

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

advekcija

prijenos određenoga svojstva zračne mase isključivo vjetrom

geofizika

advekcijska magla

magla koja nastaje prijenosom vlažnoga zraka vjetrom iznad hladne podloge, pri čemu se zrak ohladi ispod rosišta

geofizika

aerodinamička kočnica

uređaj na zrakoplovu namijenjen smanjenju brzine leta pri slijetanju

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

aerodinamička kompenzacija

opterećivanje upravljačkih površina kojim se smanjuje moment oko zgloba upravljačke površine, čime se smanjuje sila koju pilot mora primijeniti na upravljač

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

aerodinamička sila

sila koja nastaje zbog optjecaja zraka oko aerodinamičkoga tijela

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

aerodinamička tetiva

tetiva reprezentativnoga presjeka krila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

aerodinamička vaga

uređaj koji se upotrebljava u eksperimentalnoj aerodinamici za određivanje aerodinamičkih sila i momenata

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

aerodinamički centar

točka na tetivi aeroprofila za koju je koeficijent momenta stalan i neovisan o napadnome kutu

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

aerodinamički koeficijent momenta

omjer aerodinamičkoga momenta i referentnoga momenta za koji se uzima umnožak dinamičkoga tlaka, referentne površine i referentne duljine letjelice

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika