struna tražilica

image shadow

v-sklonidba

nekadašnja sklonidba imenica ženskoga roda koje su u jedninskim kosim padežima te u množini i dvojini dobivale tematski morfem -ъv-

filologija

valentnost

svojstvo jezične jedinice da otvara mjesto određenomu broju i obliku dopuna kako bi rečenica bila gramatična

filologija

vanjska povijest hrvatskoga jezika

dio povijesti hrvatskoga jezika koji se odnosi na potvrđenost hrvatskoga jezika od najstarijih spomenika do suvremenosti, jezikoslovna djela, pisma kojima se bilježio, procese u standardizaciji te status u različitim povijesnim i političkim prilikama

filologija

varijabla

jezična jedinica koja se upotrebljava u različitim oblicima unutar jedne jezične zajednice

filologija

varijacija

razlika u načinu jezične uporabe u jezičnoj zajednici

filologija

većinski jezik

jezik kojim na nekome području govori većina stanovništva

filologija

verbalni repertoar

ukupnost varijeteta koji se upotrebljavaju unutar određene jezične zajednice

filologija

verbativna dopuna

dopuna koja obuhvaća infinitive i rečenice koje ne stoje na mjestu koje druge padežne ili prijedložne dopune

filologija

verdiktiv

iskaz kojim se izriče kakva presuda, procjena, predviđanje ili ocjena

filologija

vernakular

svakodnevni govor kojim se služe govornici određene zajednice

filologija