struna tražilica

image shadow

t-sklonidba

nekadašnja suglasnička sklonidba imenica srednjega roda koje su u genitivu, dativu, lokativu i instrumentalu jednine te u množini i dvojini dobivale tematski morfem -ęt-

filologija

tabuizirano ime

osobno ime koje se ne upotrebljava zbog osobita poštovanja prema nekim osobama ili božanstvima

filologija

taksonomija

proučavanje i metodologija razredbe objekata i pojmova

filologija

taksonomija

sustav klasifikacije i imenovanja naziva

filologija

talasonim

ime mora

filologija

talijanizam

riječ ili koji drugi element talijanskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

tautološko ime

višerječno ime čije sastavnice imaju isto ili slično značenje

filologija

tečnost

sposobnost artikuliranja i podržavanja razgovora

filologija

tegljenje

proces u kojemu konstituent koji se pomiče sa sobom vuče jedan ili više drugih konstituenata

filologija

tekst

ograničen i koherentan niz jezičnih znakova koji kao cjelina imaju prepoznatljivu komunikacijsku funkciju

filologija