struna tražilica

image shadow

p-struktura

razina na kojoj se prikazuje fonološka struktura izričaja u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

pacijens

semantička uloga kojom se označuje entitet u ciljnoj domeni lanca radnje koji trpi promjenu stanja i oblika

filologija

padež

gramatička kategorija riječi kojom se izriču odnosi imenskih riječi s ostalim riječima u rečenici

filologija

padežni filtar

načelo prema kojemu svakoj glasovno ostvarenoj imenskoj skupini mora biti dodijeljen apstraktni padež

filologija

palatalizacija

glasovna promjena u kojoj se nenepčanici zamjenjuju nepčanicima

filologija

palatalizirana osnova

osnova u kojoj je provedena palatalizacija

filologija

palatalna sklonidba

nekadašnja sklonidba imenica palatalnih *jo-osnova i *ja-osnova

filologija

paleografija

znanstveno područje koje proučava i opisuje stare načine, metode i oblike pisanja te raznolikost pisama u određenome razdoblju i na omeđenome prostoru da bi se omogućio ispravan opis, utvrdilo vrijeme i mjesto nastanka te omogućilo razumijevanje nekoga povijesnog dokumenta

filologija

pametna leksikografija

e-leksikografija tehnološki usmjerena prikazu rječnika na različitim uređajima

filologija

paragoga

dodavanje glasa na kraju riječi

filologija