struna tražilica

image shadow

m-struktura

razina na kojoj se prikazuje morfološka struktura izričaja u leksičkoj funkcionalnoj gramatici

filologija

majuskula

najstariji tip grčkoga i latinskoga pisma u kojemu su sva slova iste veličine

filologija

majuskula

velika slova i tekst pisan takvim slovima

filologija

makrosociolingvistika

područje sociolingvistike koje proučava jezik kao sastavnicu strukture društva

filologija

makrostruktura

poredak rječničkih članaka u rječniku

filologija

makrostruktura rječnika

slijed poglavlja u rječniku koji najčešće obuhvaća predgovor, rječnički dio te pogovor

filologija

maksima

uvjet koji sudionici trebaju poštovati kako bio razgovor zadovoljio načelo suradnje

filologija

maksima kvalitete

maksima koja se temelji na uvjetu da sudionici u razgovoru govore istinu i da je izrečeni sadržaj dokaziv

filologija

maksima kvantitete

maksima koja se temelji na uvjetu da je potrebno navoditi onoliko teksta koliko je potrebno da razgovor bude razumljiv

filologija

maksima načina

maksima koja se temelji na uvjetu da govornikov iskaz mora biti razumljiv, sažet i nedvosmislen

filologija