struna tražilica

image shadow

gajica

latinično pismo koje je potrebama hrvatskoga jezika prilagodio Ljudevit Gaj

filologija

galicizam

riječ ili koji drugi element francuskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

geminata

udvojeni suglasnik

filologija

generator

osnovna sastavnica optimalnosne teorije koja proizvodi sve izlazne oblike

filologija

genetska srodnost

srodnost među jezicima po podrijetlu

filologija

genitiv

drugi padež u sklonidbi, odgovara na pitanje Koga?, Čega?

filologija

genitivna dopuna

glagolska dopuna koja ima sintaktičku ulogu neizravnoga objekta u genitivu

filologija

genitivno -ah

-ah u imeničkome genitivu množine koji su zagovarali predstavnici zagrebačke filološke škole

filologija

geometrija razlikovnih obilježja

pristup razlikovnim obilježjima koji nastoji pronaći najprikladniji univerzalni prikaz hijerarhijskih odnosa među razlikovnim obilježjima

filologija

geonim

ime reljefoga oblika na Zemlji

filologija