struna tražilica

image shadow

hagiografija

životopis ili legenda o svetcu

informacijske i komunikacijske znanosti

HDS-ZAMP društvo za kolektivno ostvarivanje prava

stručna Služba zaštite autorskih muzičkih prava Hrvatskoga društva skladatelja koja se bavi zaštitom i promocijom hrvatskoga glazbenog repertoara i kolektivnim ostvarivanjem prava autora glazbenih djela

informacijske i komunikacijske znanosti

hemeroteka

zbirka isječaka iz tiskanih publikacija, napose novina i časopisa, posvećenih određenoj temi od prethodno utvrđena interesa za korisnike

informacijske i komunikacijske znanosti

hibridna knjižnica

knjižnica koja objedinjuje tiskanu i digitalnu građu uspostavljajući integrirane sustave i službe u digitalnoj i tradicionalnoj sredini

informacijske i komunikacijske znanosti

hibridna zbirka

knjižnična zbirka koja se sastoji od građe u više od jednoga formata, često tiskanih i elektroničkih knjiga i časopisa te multimedije

informacijske i komunikacijske znanosti

hibridni časopis

komercijalni elektronički časopis čiji su radovi djelomično u otvorenome pristupu

informacijske i komunikacijske znanosti

hijerarhija

poredak stručnih skupina u klasifikacijskome sustavu od najopćenitijih do najspecifičnijih

informacijske i komunikacijske znanosti

hijerarhijska klasifikacija

klasifikacijski sustav u kojemu se predmeti razvrstavaju u hijerarhijski organizirane i povezane stručne skupine

informacijske i komunikacijske znanosti

hijeratsko pismo

grafička redukcija hijeroglifa u kojoj svaki znak odgovara jednomu hijeroglifu ili skupini hijeroglifa

informacijske i komunikacijske znanosti

hijeroglif

prastaro egipatsko slikovno pismo sakralna značaja

informacijske i komunikacijske znanosti