struna tražilica

image shadow

genealoška tabla

grafički prikaz obično u obliku naopaka stabla čije grane pokazuju veze među osobama sa zajedničkim pretkom, najčešće otisnut na spojnim listovima biografske ili povijesne knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

generička kompetencija

kompetencija koja ima široku primjenu te omogućuje fleksibilnu prilagodbu zahtjevima visokostručnih knjižničarskih poslova

informacijske i komunikacijske znanosti

glava novina

tekst stalna i karakteristična oblika na vrhu naslovne stranice novina

informacijske i komunikacijske znanosti

glavna kataložna jedinica

kataložna jedinica koja daje najpotpunije podatke o nekoj jedinici knjižnične građe i tako je nedvosmisleno identificira

informacijske i komunikacijske znanosti

glavna naslovna stranica

u publikaciji s više naslovnih stranica ona koja je pisana jezikom i pismom publikacije odnosno ona koja je potpunija

informacijske i komunikacijske znanosti

glavni abecedni katalog

abecedni katalog u kojemu je zapisan pretežni dio knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

glavni naslov

naslov koji sadržava najpotpunije podatke o jedinici knjižnične građe kojoj pripada

informacijske i komunikacijske znanosti

glavni stručni broj

broj koji zastupa glavnu stručnu skupinu

informacijske i komunikacijske znanosti

glavni stvarni naslov

stvarni naslov jedinice građe u obliku u kojemu se javlja u izvoru podataka s prednošću

informacijske i komunikacijske znanosti

glazbena knjižnica

knjižnica specijalizirana za glazbenu umjetnost koja može obuhvaćati tiskanu glazbenu građu, referentna djela, biografije kompozitora, zvučne i video snimke

informacijske i komunikacijske znanosti