struna tražilica

image shadow

obelisk

visoki spomenik u obliku izdužene piramide

povijest umjetnosti

obogaćena profilacija

elaborirana profilacija na temelju osnovne klasične profilacije

povijest umjetnosti

obrnuta sima

sima koja u presjeku ima konveksnu krivulju iznad konkavne

povijest umjetnosti

odeon

manji natkriveni teatar ili dvorana za glazbene nastupe, recitiranje poezije, debate ili predavanja u antičkoj grčkoj arhitekturi

arhitektura i urbanizam

odmorište

prošireni prostor između dvaju stubišnih krakova na početku i na kraju stubišta za počivanje, okretanje ili ulazak u prostorije

arhitektura i urbanizam

oficina

antička radionica

povijest umjetnosti

ogoljena ploha

neukrašena ravna ploha zida, stupa ili drugoga dijela građevine

povijest umjetnosti

ogoljeni klasicizam

klasicistički arhitektonski stil 20. stoljeća koji je pojednostavljen ali prepoznatljiv pri preuzimanju klasičnih odnosa volumena i omjera, osnovnih oblika i strukture stupovnih redova, ali lišen većine ili svih ukrasa

povijest umjetnosti

okribas

privremena pozornica koja služi kao mjesto za govore ili najave

povijest umjetnosti

oktastil

portik s osam stupova

povijest umjetnosti