struna tražilica

image shadow

kabriol

zakrivljena noga stola ili stolice koja se izvija u krivulji mijenjajući širinu i završava okruglim jastučićem s obiju strana

povijest umjetnosti

kaducej

krilati štap grčkoga boga Hermesa ili rimskoga Merkura ovijen dvjema zmijama u obliku dvostruke uzvojnice s glavama koje se gledaju

povijest umjetnosti

kalcidij

soba sudskoga odbora izvan glavnoga prostora antičke rimske sudnice

arhitektura i urbanizam

kaldarij

prostorija za kupanje u vrućoj vodi u rimskim termama

arhitektura i urbanizam

kaliks

dekorativni motiv u obliku cvjetne čaške

povijest umjetnosti

kalkatorij

platforma u podrumu zgrade podignuta za nekoliko stuba i povezana s vinogradom u antičkome Rimu

povijest umjetnosti

kalota

plitka kupola segmentnoga presjeka

arhitektura i urbanizam

kaljeva peć

sobna peć na kruta goriva zidana od kaljeva

arhitektura i urbanizam

kanalikul

urezano užljebljenje na triglifu

arhitektura i urbanizam

kandelabar

ulični rasvjetni stup

arhitektura i urbanizam