struna tražilica

image shadow

bačvasti svod

svod kontinuiranoga presjeka u formi polukružnoga, segmentnoga ili šiljastoga luka

arhitektura i urbanizam

bafij

antička rimska građevina u kojoj se boji tkanina

arhitektura i urbanizam

balatura

kamena konstrukcija uz vanjski zid kuće koja služi za pristup prostorijama na prvome katu

arhitektura i urbanizam

balkon

platforma ispred otvora na pročelju

povijest umjetnosti

balnearij

antička rimska privatna kupelj

arhitektura i urbanizam

balnej

arhitektonski sklop javnoga kupališta s aneksima društvene ili rekreacijske namjene u antičkome gradu

povijest umjetnosti

baltej

široka stuba koja se u pravilnim razmacima proteže uzduž nizova sjedala antičkome teatru i služi za prolaz bez uznemiravanja posjetitelja

povijest umjetnosti

balustar

stupić koji nosi naslon ograde

povijest umjetnosti

balustrada

ograda sastavljena od balustara

povijest umjetnosti

bandelet

ravna i uska profilacija

povijest umjetnosti