struna tražilica

image shadow

ebola

zarazna bolest prouzročena virusima iz roda Ebolavirus

sigurnosne i obrambene znanosti

eburnizacija

degenerativni proces stvaranja novoga reaktivnog subhondralnog koštanog tkiva

etnologija i antropologija

efekt dimnjaka

širenje plinova stvorenih požarom kroz otvore u objektu pri čemu dolazi do zagrijavanja i zapaljenja gorivih tvari u drugim prostorijama te do širenja požara

kemija

ekološki kriminalitet

kriminalitet kojemu je posljedica zagađenje okoline, čime se u opasnost dovodi život i zdravlje ljudi ili se prouzročuje uništenje biljnoga i/ili životinjskoga svijeta

sigurnosne i obrambene znanosti

ekonomsko ratovanje

ratovanje u kojemu jedna suverena država djeluje protiv gospodarstva druge suverene države

ekonomija

ekshibicionizam

parafilija u kojoj se seksualno uzbuđenje i zadovoljstvo postiže pokazivanjem intimnih dijelova tijela u javnosti

kliničke medicinske znanosti

ekspanzionistički rat

rat u kojemu je jednoj od zaraćenih strana cilj proširenje postojećega teritorija

sigurnosne i obrambene znanosti

ekspanzivna misao

sumanuta misao karakterizirana lažnim uvjerenjem osobe da je ona netko poznat, svemoguć, bogat ili vrlo moćan

kliničke medicinske znanosti

ekspedicijsko ratovanje

ratovanje koje oružane snage neke države izvode izvan svojega uobičajenog područja djelovanja

sigurnosne i obrambene znanosti

eksperimentni podatci

podatci o varijabli prikupljeni omogućavanjem mijenjanja samo jedne varijable ili unaprijed određene skupine varijabli

matematika