struna tražilica

image shadow

ABFO mjerna traka

makrofotografska mjerna traka u obliku slova L

sigurnosne i obrambene znanosti

abolicija

ukidanje sankcija za ponašanja koja su kriminalizirana

pravo

abolicionizam

sociološka i politička perspektiva koja analizira kaznenopravne i penalne sustave kao društvene probleme koji pojačavaju kriminalitet i njegov utjecaj

pravo

abortifacijent

tvar koja izaziva pobačaj

temeljne medicinske znanosti

abrin

toksalbumin koji se dobiva iz zrna rakova oka

biologija

abulija

poremećaj volje karakteriziran abnormalnim nedostatkom sposobnosti djelovanja ili donošenja odluka

kliničke medicinske znanosti

ACE-V protokol

znanstveni protokol za utvrđivanje istovjetnosti objekata koji obuhvaća analizu, usporedbu, evaluaciju i verifikaciju

sigurnosne i obrambene znanosti

ad hoc-vještak

vještak kojega je imenovao sud da u pojedinome sudskom postupku obavlja poslove vještačenja, a ne nalazi se na popisu stalnih sudskih vještaka

pravo

adermatoglifija

rijetki genski poremećaj koji prouzročuje potpuni izostanak papilarnih linija

temeljne medicinske znanosti

administrativna analitika

grana kriminalističke analitike koja proučava uspješnost i učinkovitost rada policije

sigurnosne i obrambene znanosti