struna tražilica

image shadow

2-aminopurin

analog adenina koji može uzrokovati mutaciju kada se umjesto njega ugradi u DNA

biologija

3'-rep

sekvencija adenozinskih nukleotida koja se dodaje na 3'-kraj novonastale mRNA tijekom prekrajanja, važna za stabilnost, izlazak iz jezgre i sintezu polipeptida

biologija

5-azacitidin

analog citidina koji je inhibitor metilacije DNA

biologija

5-azacitozin

pirimidinska baza 5-azacitidina

biologija

5'-kapa

dodatak na 5'-kraj mRNA eukariota tijekom početka transkripcije, koji je stabilizira, a služi i za vezanje ribosoma i poticanje ispravne incijacije translacije

biologija

A-DNA

strukturna konfiguracija desno zavijene dvostruke uzvojnice koja je šira i kraća od B-DNA

biologija

acentrični fragment

fragment kromosoma bez centromere

biologija

adaptacija

proces prilagođavanja organizma okolišu ili podražaju

biologija

adaptacijska mutacija

vrsta mutacije koja omogućuje stanici ili organizmu svojstvo potrebno za prilagodbu

biologija

adaptor

sintetski dvolančani oligonukleotid koji se koristi za vezanje ljepljivih krajeva na molekulu što završava tupim krajevima

biologija