struna tražilica

image shadow

mađarski slog

parketna podna obloga načinjena od elemenata istih dimenzija, čela odrezanih pod kutovima između 45° i 60° te položenih čelom uz čelo pod pravim kutom ili kutom od 120° koji tako čine paralelni uzorak

drvna tehnologija

magistralni cjevovod

glavna cijev zračnoga konvejera na koju se spajaju cijevi odsisnoga sustava s pojedinih radnih strojeva proizvodnoga pogona

drvna tehnologija

makromolekulske tvari drva

osnovni kemijski sastojci koji tvore staničnu stijenku drva

drvna tehnologija

makroskopsko svojstvo drva

svojstvo drva koje se potvrđuje ili mjeri okom ili pod povećanjima do 20 puta

drvna tehnologija

maksimalna sila

maksimalna vrijednost sile koju uzorak drva podnosi prije loma pri djelovanju sile

drvna tehnologija

maksimalna zaliha

zaliha koja je gospodarski opravdana s obzirom na troškove skladištenja i stupanj sigurnosti zadovoljavanja potreba korisnika

drvna tehnologija

maksimalni progib drva

progib drva pri djelovanju maksimalne sile

drvna tehnologija

maksimalni sadržaj vode u drvu

saržaj vode postignut kad su vodom zasićene sve stijenke i svi lumeni stanica

drvna tehnologija

maksimalni volumen drva

volumen drva pri sadržaju vode u točki zasićenosti vlakanaca ili većemu

drvna tehnologija

maksimalno bubrenje drva

bubrenje drva od sadržaja vode 0 % do točke zasićenosti vlakanaca

drvna tehnologija