struna tražilica

image shadow

kalibriranje

obradba kojom se najmanje jedan obradak dovodi na određenu mjeru

drvna tehnologija

kambij

tanki sloj stanica između drva i žive kore vidljiv tek pod mikroskopom

drvna tehnologija

kanal matrice

dio matrice kroz koji se peleti prešaju i kojemu dužina ovisi o ulaznim parametrima preše i materijala koji se peletira

drvna tehnologija

kanalna sušionica za drvo

sušionica za drvo u kojoj se drvo suši pomicanjem na kolicima kroz zone s različitim uvjetima sušenja

drvna tehnologija

kapacitativna metoda procjenjivanja sadržaja vode u drvu

procjenjivanje sadržaja vode u drvu preko njegovih dielektričnih svojstava

drvna tehnologija

kapacitativni vlagomjer

vlagomjer s kapacitativnom metodom procjenjivanja sadržaja vode u drvu

drvna tehnologija

kapak

nepropusni element građevne stolarije koji naliježe na vanjsko lice okvira i služi za sprečavanje prolaza svjetla i pogleda, oborina ili osoba

drvna tehnologija

kapilarno kondenzirana voda

vezana voda koja se nalazi u šupljinicama između kristalita amorfnih područja stanične stijenke

drvna tehnologija

karbonizacija drva

razgradnja drva zagrijavanjem uz nedovoljan pristup zraka, pri čemu nastaju ugljik i kemijski spojevi koji sadržavaju ugljik u kemijskoj strukturi

drvna tehnologija

karnaubski vosak

vosak biljnoga podrijetla dobiven od listova palme karnaube

drvna tehnologija